Om HvidovreBo

Boligforeningen HvidovreBo er en almen boligorganisation, hvis ejendomme alle er beliggende i Hvidovre Kommune.

HvidovreBo ejer og administrerer 714 lejemål, heraf 54 ældreboliger og 13 ungdomsboliger, fordelt på 9 afdelinger.

CVR-nr. 31356016

EAN-nr. 5790001269289

 

Generalforsamlingen

HvidovreBos medlemmer er boligorganisationens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning, ligesom den godkender afdelingernes regnskaber og træffer forskellige beslutninger om nogle forhold i afdelingerne.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Hvidovre og bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle boligorganisationens medlemmer samt bekendtgørelse i Hvidovre Avis.

Du kan læse meget mere om Generalforsamlingen i HvidovreBos vedtægter.

Ordinær generalforsamling blev afholdt 16. maj 2023, kl. 19.00 i Lille Friheden.

 

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen holder fire årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne bliver lagt på BeboerWeb, hvor alle beboere i HvidovreBo har adgang.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Kontakt organisationsbestyrelsen

Formanden: formand@hvidovrebo.dk

Organisationsbestyrelsen: bestyrelsen@hvidovrebo.dk 

Organisationsbestyrelsens dokumenter

Medlemmer af organisationsbestyrelsen

Palle Christensen

Organisationsbestyrelse, formand

Jette Wagner

Organisationsbestyrelse, næstformand

Joan Kragh

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Anni Nielsen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Mick Noren Larsen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Leder du efter andre dokumenter?

Log på BeboerWeb eller BestyrelsesWeb for at se dokumenter vedr. møder, økonomi, m.v.

Dokumenter vedr. din boligafdeling?

Se alle dokumenter vedr. boligafdelingen på den enkelte afdelings hjemmeside eller BeboerWeb.