Generalforsamling i HvidovreBo

HvidovreBos medlemmer er boligorganisationens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning, ligesom den godkender afdelingernes regnskaber og træffer forskellige beslutninger om nogle forhold i afdelingerne.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Hvidovre og bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle boligorganisationens medlemmer samt bekendtgørelse i Hvidovre Avis.

Du kan læse meget mere om Generalforsamlingen i HvidovreBos vedtægter.